×
Compartir
Diario, Evento 07.09.2020

E haberá que continuar, non?

Xornada participativa y Canto Coral Coreografado.Versión en castellano

Ao longo do último trimestre do 2019 celebramos en Betanzos unha serie de sesións participativas coas que se procuraba coñecer cal era o desexo colectivo para crear unha obra de arte. Ao longo dos encontros emerxeron ideas, soños e dificultades. Falouse de que a creación fose perdurable no tempo e práctica, tamén que atendese aun reto contemporáneo, ao igual que facían as obras dos irmáns García Naveira, abordouse a utilidade ou non da obra de arte. En marzo deste ano deberíamos ter elaborado o “Encargo ao artista”, un resumo das vontades colectivas, como esa expresión de interese coa cal o artista puidese producir a súa obra partindo dese desexo colectivo.

Mais a covid non o permitiu. Houbo que parar, agocharse. Os nosos corpos distanciaronse e a saúde e os coidados ocuparon a vida. Ficamos parados, quizias ia sendo hora, mais nalguns casos botamos de menos ese estar xuntos. Seguramente as cousas xa non serán como antes, e esta dúbida é polo que voltamos a facer unha sesión participativa coa que queremos preguntarnos se aquelo que falamos no 2019 sigue vixente ou se polo contra a covid tamén nos fixo repensar as noas prioridades ou valores.

Facemos este novo convite a unha xornada participativa que terá lugar no Teixeiro (no coto de Chelo do Mandeo, Paderne) o sábado 19 de setembro, de 11:30 a 14h, nel repensaremos o Encargo ao artista, ver os avances e os próximos pasos no proxecto. E ademais realizaremos unha ofrendda, baixo a compañía das perfomers Marina Oural e Ugia Pedreira, da Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, con elas e todos nos crearemos unhapeza musical con coreografía colectiva baixo a inspiración ritmica, melódica e estructural dunha habanera ou tango que nos engarce na inspiración da emigración á America, e por outra banda sumerxirnos na oda á paisaxe de Betanzos através do melismático e libre alalá, o blues da galeguidade.

Cómpre inscribirse en fran@concomitentes.org, o espazo está limitado, e en todo momento manteranse a distancia de dous metros por persoa. Aquelas persoas que non desexen asistir por non sentirse cómodos, poden enviar un email tamén e poderemos ter unha xuntanza online posteriormente.

Versión en castellano

A lo largo del último trimestre de 2019 realizamos en Betanzos una serie de sesiones participativas que buscaban conocer el deseo colectivo para crear una obra de arte. En estas sesiones surgieron ideas, sueños y dificultades, por ejemplo, se habló de que la creación perdurase en el tiempo y fuese práctica, o que atendiese a un reto contemporáneo, como lo hicieron las obras de los hermanos García Naveira, también se abordó la utilidad o no de la obra de arte. En marzo de este año deberíamos haber concluido la definición del “encargo al artista", un resumen de esa voluntad colectiva con la que el artista podría producir su obra a partir de ese deseo, pero el covid no lo permitió. 

Tuvimos que parar, replegarnos en nosotros mismos. Nuestros cuerpos se distanciaron y la salud y los cuidados han ocupado la vida. Nos quedamos quietos, tal vez era el momento, pero también extrañamos el estar juntos. 

Seguramente las cosas ya no serán como antes y esta pregunta es por la que tendremos una nueva sesión participativa con la que queremos preguntarnos si lo que hablamos en 2019 sigue vigente o, si por el contrario, el covid también nos hizo repensar prioridades o valores. 

Hacemos esta nueva invitación a una jornada participativa que tendrá lugar en el Teixeiro (en el coto de Chelo do Mandeo, Paderne) el sábado 19 de septiembre, de 11:30 a 14hrs. 

En ella repensaremos el encargo al artista, veremos los avances y próximos pasos en el proyecto; y haremos una ofrenda en compañía de las intérpretes Marina Oural y Ugia Pedreira, de la Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, con los que crearemos una pieza musical con coreografía colectiva bajo la inspiración rítmica, melódica y estructural de una habanera o tango que nos enlaza con la inspiración de la emigración a América, al tiempo que nos sumergimos en la oda al paisaje de Betanzos a través del alalá melismático y libre, el blues de Galicia.

Es necesario registrarse en fran@concomitentes.org. El espacio es limitado y en todo momento se mantendrá la distancia de dos metros por persona. Aquellas personas que no deseen asistir porque no se sientan cómodas, también pueden enviar un correo electrónico y podemos tener una reunión online más tarde.

Consulta la galería de fotos completa del evento aquí.