×
Compartir
Diario 04.04.2023

E arrinca Terra Común en Galicia!

Iniciamos o proceso de traballo do proxecto Terra Común, un proxecto que se enmarca dentro de Art Living Lab for Sustainability, financiado con fondos do programa de Europa Creativa.Para ver el texto en castellano pulsa aquí.

O obxectivo deste proxecto, - incluído dentro Art Living Lab for Sustainability financiado polo programa de Europa Creativa, para desenvolver tres iniciativas que promovan alianzas entre actores de territorios europeos para facilitar ecosistemas de innovación para obter solucións artísticas baseadas na natureza en Francia, Bélxica e España -, é desenvolver unha mediación que axude ás comuneiras e comuneiros dos Montes de Couso a cumprir os seus desexos e necesidades, e culmine nunha resposta artística con perspectiva contemporánea baseada na natureza.

Para iniciar o traballo coñecemos a Xosé Antón Araúxo da Directiva da comunidade de Montes de Couso desde 1984 en León, no encontro Aprendizaxes desde os mutualismos organizado por Concomitentes na Fundación Cerezales un espazo de rendición de contas de logros, dificultades e alcances dos procesos que se desenvolven dentro da organización. Alí tivemos conversacións sobre as nosas afeccións e intereses sobre o campo, os bosques, o monte, a agricultura, a repoboación de bosque autóctono en Galicia, os cogomelos shiitake entre outras moitas cuestións. Deume algúns consellos para poder ir, aos poucos, plantando un bosque comestible na miña casa no pobo. Consello que seguirei durante este 2023 mentres levamos a cabo este proceso de mediación.

Foto cedida pola comunidade de Montes de Couso, onde se desenvolve o proxecto.
Foto cedida pola comunidade de Montes de Couso, onde se desenvolve o proxecto.

Xosé Antonio Araúxo e o seu equipo levan desde o ano 1984 na directiva da comunidade de Montes de Couso, unha comunidade activa conformada por 84 comuneiras e comuneiros que xestionan un total de 330 hectáreas de monte das cales 300 son produtivas. Dentro desta comunidade calcula que entre 30 e 40 son persoas máis activas, máis involucradas en todos os proxectos que levan a cabo, que non son poucos. 

Os montes comunais son relevantes por moito motivos pero sobre todo porque encarnan un modo ancestral de xestión das terras que perviviu co paso dos tempos e porque seguramente é unha das formas de xestión do territorio máis sustentables para o futuro incerto que nos depara este século e os que veñen. A través deste modo de xestión comunal, os montes  xogan un papel moi importante na fixación e atracción de poboación no rural, a atracción de novos habitantes  así como na capacidade para autoabastecerse a través da multifuncionalidad do monte.

Máis aló da relevancia social e planetaria dos montes comunais estamos aquí para, a través da arte, desenvolver un proceso de mellora da situación da comunidade de Montes de Couso, temos que ser capaces de facer emerxer, con este proceso, os seus desexos e necesidades, para, a través do apoio dunha/un artista, producir unha obra de arte que lles axude a alcanzalos. 

Foto cedida pola comunidade de Montes de Couso, onde se desenvolve o proxecto.
Foto cedida pola comunidade de Montes de Couso, onde se desenvolve o proxecto.

O día 14 de febreiro tivemos a primeira reunión en Couso, Fran Quiroga, coordinador xeral de Concomitentes e eu mesma como mediadora con Xosé Manuel Araúxo, quedamos ás 12.00hrs da mañá e pasamos dúas horas con el, charlando cun café e dando un paseo polos Montes de Couso coñecendo o terreo pero tamén os proxectos que desenvolven. 

Se nos facemos a pregunta, que pode unha comunidade de Montes en mancomún? Podemos responder que unha comunidade de montes pódeo case todo. En Couso, compártenos Xosé, teñen un obxectivo ambicioso, autoabastecer á comunidade: lecer e cultura, enerxía, alimentación, recursos económicos e saúde son os grandes retos que teñen por diante, case nada. Durante este proceso iremos vendo o que pode unha comunidade de montes, en Couso. Curto e pecho. 

El objetivo de este proyecto, - incluido dentro Art Living Lab for Sustainability financiado por el programa de Europa Creativa, para desarrollar tres iniciativas que promuevan alianzas entre actores de territorios europeos para facilitar ecosistemas de innovación para obtener soluciones artísticas basadas en la naturaleza en Francia, Bélgica y España -, es desarrollar una mediación que ayude a las comuneras y comuneros de los Montes de Couso a cumplir sus deseos y necesidades, y culmine en una respuesta artística con perspectiva contemporánea basada en la naturaleza.

Para iniciar el trabajo conocemos a Xosé Antón Araúxo de la Directiva de la comunidad de Montes del Couso desde 1984 en León, en el encuentro ‘Aprendizajes desde los mutualismos’ organizado por Concomitentes en la Fundación Cerezales un espacio de rendición de cuentas de logros, dificultades y alcances de los procesos que se desarrollan dentro de la organización. Allí tuvimos conversaciones sobre nuestras aficiones e intereses sobre el campo, los bosques, el monte, la agricultura, la repoblación de bosque autóctono en Galicia, las setas shiitake entre otras muchas cuestiones. Me dio algunos consejos para poder ir, poco a poco, plantando un bosque comestible en mi casa en el pueblo. Consejo que seguiré durante este 2023 mientras llevamos a cabo este proceso de mediación. 

Foto cedida por la comunidad de Montes de Couso, donde se desarrolla el proyecto.
Foto cedida por la comunidad de Montes de Couso, donde se desarrolla el proyecto.


Xosé Antonio Araúxo y su equipo llevan desde el año 1984 en la directiva de la comunidad de Montes de Couso, una comunidad activa conformada por 84 comuneras y comuneros que gestionan un total de 330 hectáreas de monte de las cuales 300 son productivas. Dentro de esta comunidad calcula que entre 30 y 40 son personas más activas, más involucradas en todos los proyectos que llevan a cabo, que no son pocos. 

Los montes comunales son relevantes por muchos motivos pero sobre todo porque encarnan un modo ancestral de gestión de las tierras que ha pervivido con el paso de los tiempos y porque seguramente es una de las formas de gestión del territorio más sostenibles para el futuro incierto que nos depara este siglo y los que vienen. A través de este modo de gestión comunal, los montes juegan un papel muy importante en la fijación y atracción de población en el rural, la atracción de nuevos habitantes  así como en la capacidad para autoabastecerse a través de la multifuncionalidad del monte.

Más allá de la relevancia social y planetaria de los montes comunales estamos aquí para, a través del arte, desarrollar un proceso de mejora de la situación de la comunidad de Montes de Couso, tenemos que ser capaces de hacer emerger, con este proceso, sus deseos y necesidades, para, a través del apoyo de una o un artista, producir una obra de arte que les ayude a alcanzarlos

Foto cedida por la comunidad de Montes de Couso, donde se desarrolla el proyecto.
Foto cedida por la comunidad de Montes de Couso, donde se desarrolla el proyecto.

El día 14 de febrero tuvimos la primera reunión en Couso, Fran Quiroga, coordinador general de Concomitentes y yo misma como mediadora con Xosé Manuel Araúxo, quedamos a las 12.00hrs de la mañana y pasamos dos horas con él, charlando con un café y dando un paseo por los Montes de Couso conociendo el terreno pero también los proyectos que desarrollan. 

Si nos hacemos la pregunta, ¿qué puede una comunidad de Montes en mancomún? Podemos responder que una comunidad de montes lo puede casi todo. En Couso, nos comparte Xosé, tienen un objetivo ambicioso, autoabastecer a la comunidad: ocio y cultura, energía, alimentación, recursos económicos y salud son los grandes retos que tienen por delante, casi nada.

Durante este proceso iremos viendo lo que puede una comunidad de montes, en Couso. Corto y cierro.