×
Compartir
Diario 03.05.2023

Desexos Comunidade Montes do Couso

A comunidade de Montes de Couso puxo en común os seus desexos individuais para imaxinar unha posible forma da obra artística.Para ver versión en castellano pulso aquí.

Contra o final da tarde do primeiro día do proceso de mediación Terra Común fixemos un exercicio para comenzar a soñar. Cada persoa participante, dende os seus coñecementos, experiencias e necesidades, pero despois dunha conversa colectiva en torno ao apego e á vinculación á terra, ao monte, a montes de Couso e á comunidade que a circunda- Parroquia de Couso (Gondomar)-  expresou os seus primeiros soños para Montes de Couso, para este proceso de mediación e para o deseño e producción dunha obra artística. 

Soñaron con poder vivir dignamente no rural a través dunha comunidade autosuficiente, con un monte multifuncional e sostible, no que convivan preservación e protección da flora e fauna autóctonas, a recuperación de madeiras de calidade,  fixando poboación no territorio a través da posta en marcha de diferentes proxectos de cultura e lecer pero tamén económicos, creando postos de traballo, directa o indirectamente, a través da comunidade de Montes.  

Soñaron co relevo xeracional tentando sensibilizar as novas xeracións e impulsar a súa participación activa na comunidade de montes. 

Soñaron con manter a comunidade de Couso que existe na actualidade, pero aínda máis participativa, soñaron con ter un medio público e ou comunitario de transporte que lles permita aos mais maiores seguir desprazándose con autonomía polo territorio e poder seguir vivindo en Couso. 

Soñaron con facer un monumento ás persoas falecidas na parroquia, co impulso dunha radio comunitaria, con un proxecto de arte que se vincule ao cambio climático pero tamén con impulsar proxectos de apicultura e de herbas medicinai. Ademáis puxeron en valor os proxectos que xa existen para seguir traballando sobre eles e ampliar así o seu impacto nas crianzas. 

Compartimos estes soños escribíndoos e gardándoos nunha caixa común. Este soños foron lidos na seguinte xuntanza, do 27 de abril de 2023,  por outras persoas, para ir compartindo, en voz alta, os desexos de todas e todos, dende o principio do proceso. 

Hacia el final de la tarde del primer día del proceso de mediación Tierra Común hicimos un ejercicio para comenzar a soñar. Cada persona participante, desde sus conocimientos, experiencias y necesidades, pero después de una conversación colectiva en torno al apego y a la vinculación a la tierra, al monte, a Montes de Couso y a la comunidad que la circunda -Parroquia de Couso (Gondomar)-  expresó sus primeros sueños para Montes de Couso, para este proceso de mediación y para el diseño y producción de una obra artística. 

Soñaron con poder vivir dignamente en el rural a través de una comunidad autosuficiente, con un monte multifuncional y sostenible, en el que convivan preservación y protección de la flora y fauna autóctonas, la recuperación de maderas de calidad, fijando población en el territorio a través de la puesta en marcha de diferentes proyectos de cultura y ocio pero también económicos, creando puestos de trabajo, directa o indirectamente, a través de la comunidad de montes.  

Soñaron con el relevo generacional intentando sensibilizar a las nuevas generaciones e impulsar su participación activa en la comunidad de montes

Soñaron con mantener la comunidad de Couso que existe en la actualidad, pero aún más participativa, soñaron con tener un medio público y/ o comunitario de transporte que les permita a los más mayores seguir desplazándose con autonomía por el territorio y poder seguir viviendo en Couso. 

Soñaron con hacer un monumento a las personas fallecidas en la parroquia, con el impulso de una radio comunitaria, con un proyecto de arte que se vincule al cambio climático pero también con impulsar proyectos de apicultura y de hierbas medicinales. Además pusieron en valor los proyectos que ya existen para seguir trabajando sobre ellos y ampliar así su impacto en las crianzas. 

Compartimos estos sueños escribiéndolos y guardándolos en una caja común. Estos sueños fueron leídos en la siguiente junta, del 27 de abril de 2023, por otras personas, para ir compartiendo, en voz alta, los deseos de todas y todos, desde el principio del proceso.

Consulta la galería de fotos del encuentro aquí.