×
Compartir
Diario 12.05.2023

Couso quere unha obra artística vinculada á natureza, respectuosa co medio ambiente e sustentable

Na segunda xornada do proceso de mediación Terra Común fixemos unha deriva polo monte, abrindo o proceso á comunidade veciñal da parroquia de Couso.Para leer el texto en castellano pulsa aquí.

A proposta de paseo tiña unha dobre intención: por unha banda percorrer, coa comunidade local, comuneiras e comuneiros, os diferentes lugares nos que se están desenvolvendo proxectos impulsados pola comunidade de montes, e polo outro, continuar abrindo o proceso colectivo, dando continuidade aos desexos identificados na sesión anterior, avanzando nestes, pero tamén nas necesidades e nas potencias do propio territorio da comunidade de montes. 

Percorrer lugares, atopar materiais, identificar formas, cores, sons, recuperar historias e memorias, continuar imaxinando desexos que as persoas participantes vinculan a este territorio foi o traxecto que percorremos xuntas.

Identificamos lugares para imaxinar unha obra artística pola memoria, polo seu significado, pola súa localización, polos seus proxectos, pola súa pertinencia, moitos son os motivos polos que elixir un lugar. Lugares como Bosque da Língua, Ruta dous Anfibios,  Alto do Viso, Santo Antoniño, Bosque dá Memoria, Bosque de Frondosas,  Ruta das Oliviños, Ruta dos Petroglifos, Cruz de Pao, Pata Miras, Sobral, Espasante, Castro do Facho, Anel dás Cíes, a zona de baños ou os outeiros con vistas son algúns dos lugares imaxinados para intervir neles.

Un dos participantes da actividade escribe os seus desexos. / Imaxe cedida pola mediadora
Un dos participantes da actividade escribe os seus desexos. / Imaxe cedida pola mediadora

Imaxinan Lugares de Oasis nos que a creación artística conviva coa propia natureza de Montes de Couso. 

Imaxinan unha solución artística baseada na natureza que se produza a partir de materiais da zona e de orixe natural que identificamos durante o paseo: pedra,  madeira, resina, granito, piñas, toxos, troncos, materiais reciclados como cascallos ou redes, pero sempre materiais non perecedoiros, que requiran de pouco mantemento, combinados con materiais de orixe vexetal. 

As paseadoras convidan a utilizar as formas naturais da contorna, como follas, rodas, cairos e charcos naturais, expondo a posibilidade de traballar directamente nos propios materiais que proporciona a natureza como as árbores e/ou as pedras; usando as cores do territorio, cores naturais que sexan afectados os cambios estacionales; verdes, azuis, amarelos, ocres, granates e violetas. Convidan a escoitar os sons da natureza: o  vento nas árbores, o canto dos paxaros, o zumbido das abellas, o croar das ras, o son da auga, os grilos, os sons do corte da madeira… os sons dos Montes de Couso.

O grupo conversa e reflexiona ao redor da zona de baño de Montes de Couso. / Imaxe cedida pola mediadora
O grupo conversa e reflexiona ao redor da zona de baño de Montes de Couso. / Imaxe cedida pola mediadora

Recuperar as memorias e as historias das xentes do lugar, historias vinculadas aos diferentes espazos e quefaceres no monte: o coidado dos animais, as merendas no Sobral, as historias da zona de baños, o traballo agro-gandeiro, as zonas de lavadoiro, a recollida de froitos, os paseos nas bicis, os xogos?

Seguiremos camiñando por Couso até atopar o seu desexo común.

La propuesta de paseo tenía una doble intención: por un lado recorrer, con la comunidad local, comuneras y comuneros, los diferentes lugares en los que se están desarrollando proyectos impulsados por la comunidad de montes, y por el otro, continuar abriendo el proceso colectivo, dando continuidad a los deseos identificados en la sesión anterior, avanzando en estos, pero también en las necesidades y en las potencias del propio territorio de la comunidad de montes. 

Recorrer lugares, encontrar materiales, identificar formas, colores, sonidos…recuperar historias y memorias, continuar imaginando deseos que las personas participantes vinculan a este territorio fue el trayecto que recorrimos juntas.

Identificamos lugares para imaginar una obra artística por la memoria, por su significado, por su ubicación, por sus proyectos, por su pertinencia, muchos son los motivos por los que elegir un lugar. Lugares como Bosque da Língua,  Ruta dos Anfibios,  Alto do Viso, Santo Antoniño, Bosque da Memoria, Bosque de Frondosas,  Ruta dos Oliviños, Ruta dos Petroglifos, Cruz de Pao, Pata Miras, Sobral, Espasante, Castro do Facho, Anel das Cíes, la zona de baños o las colinas con vistas son algunos de los lugares imaginados para intervenir en ellos.

Uno de los participantes de la actividad escribe sus deseos. / Imagen cedida por la mediadora
Uno de los participantes de la actividad escribe sus deseos. / Imagen cedida por la mediadora

Imaginan Lugares de Oasis en los que la creación artística conviva con la propia naturaleza de Montes de Couso. 

Imaginan una solución artística basada en la naturaleza que se produzca a partir de materiales de la zona y de origen natural que identificamos durante el paseo: piedra,  madera, resina, granito, piñas, tojos, troncos, materiales reciclados como escombros o redes, pero siempre materiales no perecederos, que requieran de poco mantenimiento, combinados con materiales de origen vegetal. 

Las paseadoras invitan a utilizar las formas naturales del entorno, como hojas, ruedas, caninos y charcos naturales, planteando la posibilidad de trabajar directamente nos propios materiales que proporciona la naturaleza como los árboles y/o las piedras; usando los colores del territorio, colores naturales que sean afectados por los cambios estacionales; verdes, azules, amarillos, ocres, granates y violetas. Invitan a escuchar los sonidos de la naturaleza: el  viento en los árboles, el canto de los pájaros, el zumbido de las abejas, el croar de las ranas, el sonido del agua, los grillos, los sonidos del corte de la madera… los sonidos de los Montes de Couso.

El grupo conversa y reflexiona alrededor de la zona de baño de Montes de Couso. / Imagen cedida por la mediadora
El grupo conversa y reflexiona alrededor de la zona de baño de Montes de Couso. / Imagen cedida por la mediadora

Recuperar las memorias y las historias de las gentes del lugar, historias vinculadas a los diferentes espacios y quehaceres en el monte: el cuidado de los animales, las meriendas en el Sobral, las historias de la zona de baños, el trabajo agro-ganadero, las zonas de lavadero, la recogida de frutos, los paseos en las bicis, los juegos…

Seguiremos caminando por Couso hasta encontrar su deseo común.