×
Compartir
Evento 02.10.2019

A Xornada Arte e Participación inicia o proceso participativo en Betanzos

En Betanzos iníciase un proceso participativo co que pensar de xeito colectivo o encargo da produción dunha obra de arte contemporánea.

¿Dónde? Salón Azul Liceo
Dirección Praza de Galicia, Betanzos (A Coruña)
¿Cuándo? 10.10.2019
Horario 20:00

Versión en castellano

A partires de outubro de 2019 e ata o 2021 terá lugar un proxecto de intervención artística que procura que a sociedade civil se convirta en promotora cidadá dunha obra de arte. A través da Concomitentes (www.concomitentes.org) e co apoio e impulso das Asociación Amigas del Parque del Pasatiempo, ACLP Roxin Roxal e a Asociación Amigos do Casco Histórico de Betanzos, así como a colaboración do Concello de Betanzos, preténdese abrir un proceso participativo no que os veciños poidan pedir unha obra de arte a un artista de renome internacional, que se escollerá tras o proceso participativo que terá lugar nos próximos meses. A proposta de intervención articulase en torno ao legado dos irmáns García Naveira, como exponentes da migración galega e grandes filántropos. A pregunta da que parte o proxecto é que supón para o conxunto dos veciños ese legado, de aí que a obra de arte pode abordar cuestións como a filantropía, o retorno, o lecer, o patrimonio, as migracións ou o coñecemento enciclopédico.

O proceso participativo comeza en outubro e faino coa xornada aberta Arte e Participación coa que pretendemos achegarnos aos marcos teóricos e prácticos sobre os que pivotará o proxecto. Esta primeira xornada celebrarase no Salón Azul do Liceo o venres 11 de outubro ás 20:00 e contaremos coa participación de Comba Campoy, quen conducirá a sesión. Comba é actriz, xornalista e doutora en comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela. O seu ámbito de investigación transita en torno a subalternidade e o análise do discurso.

Como relatores estarán Fran Quiroga, Mediador en Concomitentes. Investigador transdisciplinar, que dirixu investigacións como Ruraldecolonizado ou Fiestas Raras, quen nos explicará os modos de participación no proceso, e os obxectivos deste pioneiro proxecto. Con Pilar Cagiao, Doutora en historia e Profesora Titular de Historia de América na Universidade de Santiago de Compostela, abordaremos a legado indiano en Galicia, así como exploraremos o potencial que supuxo este feito no Pais. Co coordinador de exposicions e do Laboratorio 987 do MUSAC (Museo de Arte Contemporánea de Castilla León), Eneas Bernal atenderemos a procesos artísticos nos que a cidadanía está no centro, atendendo a importancia do proceso e a incertidume como xeito de vivir estes proxectos. E coa doutora en antropoloxía pola Universidade de Pennsylvania e actualmente científica titular do Instituto de Ciencias de Patrimonio (Incipit) del CSIC, Cristina Sánchez Carretero, analizaremos os conflictos entre patrimonio e sociedade, e a necesidade de implementar métodos participativos na custodia do patrimonio.
Fran Quiroga, mediador de Legado Cuidado

Esta xornada está aberta á participación e é a primeira das que terán lugar ata o mes de xaneiro. En novembro, o 16 de novembro terá lugar unha xornada camiñada, coa que iremos dialogando mentres percorremos espazos como o Lavadoiro ou o propio Parque do Pasatempo. Este pioneiro proxecto nace da man de Concomitentes, asociación que promove un programa de produción de obras de arte encargadas dende a cidadanía. Este programa subraia a importancia da arte na vida social. Grazas ao xeneroso apoio e impulso da Fundación Daniel y Nina Carasso, Concomitentes arranca no Estado cun sólido proxecto piloto, no que terán lugar proxectos en Catalunya, Canarias e Madrid, ademais do de Betanzos. Concomitentes é a versión española do programa francés Nouveaux Commanditaires. En 1990 o artista François Hers sentou as bases deste programa coa redacción dun protocolo, no que perfilou os termos desta metodoloxía, coa que a sociedade civil pode convertirse en comitentes [o grupo de promotores] dunha obra dun artista.

Versión en castellano

En Betanzos se inicia un proceso participativo con el que pensar colectivamente sobre la producción de una obra de arte contemporáneo.

Desde octubre de 2019 hasta 2021 se llevará a cabo un proyecto de intervención artística que busca convertir a la sociedad civil en promotora de una obra de arte. A través de Concomitentes y con el apoyo y estímulo de la Asociación Amigas del Parque del Pasatiempo, ACLP Roxin Roxal y la Asociación Amigos del Casco Histórico de Betanzos, así como la colaboración del Ayuntamiento de Betanzos, se pretende abrir un proceso participativo en el que los vecinos puedan solicitar una obra de arte a un artista de renombre internacional, que será elegido tras el proceso participativo que tendrá lugar en los próximos meses. 

La propuesta de intervención se articula en torno al legado de los hermanos García Naveira, como exponentes de la migración gallega y grandes filántropos. La pregunta de la que parte el proyecto es que representa para todos los vecinos ese legado, de ahí que la obra de arte pueda abordar temas como la filantropía, el retorno, el ocio, el patrimonio, la migración o el conocimiento enciclopédico.

El proceso participativo comienza en octubre y lo hace con la jornada de puertas abiertas Arte y Participación con la que pretendemos acercarnos a los marcos teóricos y prácticos sobre los que girará el proyecto. Esta primera jornada se celebrará en el Salón Azul del Liceo el viernes 11 de octubre a las 20:00 hrs y contará con la participación de Comba Campoy, -actriz, periodista y doctora en comunicación por la Universidad de Santiago de Compostela-, que dirigirá la sesión. Su campo de investigación gira en torno a la subalternidad y el análisis del discurso.

Entre los ponentes estará Fran Quiroga, -mediador en Concomitentes e investigador transdisciplinar, que ha liderado investigaciones como Ruraldecolonizado o Fiestas Raras-, que explicará las formas de participar en el proceso, y los objetivos de este proyecto pionero; Pilar Cagiao, -Doctora en Historia y Catedrática de Historia Americana en la Universidad de Santiago de Compostela-, con la que abordaremos el legado indígena en Galicia, así como el potencial a nivel nacional; y el coordinador de exposiciones y Laboratorio 987 del MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla León), Eneas Bernal, con el que se abordarán los procesos artísticos en los que la ciudadanía está en el centro, abordando la importancia del proceso y la incertidumbre como forma de vivir estos proyectos.

Esta jornada está abierta a la participación y es la primera que se realiza hasta enero. El 16 de noviembre, habrá una jornada de caminata, con la que dialogaremos mientras recorremos espacios como el Lavadoiro o el propio Parque Pasatempo. 

Este proyecto pionero nació de la mano de Concomitentes, asociación que impulsa un programa de producción de obras de arte por encargo del público, el programa enfatiza en la importancia del arte en la vida social. Gracias al generoso apoyo y aliento de la Fundación Daniel y Nina Carasso, Concomitentes arranca en España con un sólido proyecto piloto en el que se desarrollarán proyectos en Cataluña, Canarias y Madrid, además de Betanzos. Concomitentes, en la versión española del programa francés Nouveaux Commanditaires. En 1990 el artista François Hers sentó las bases de este programa con la redacción de un protocolo en el que esbozó los términos de esta metodología por la que la sociedad civil puede convertirse en promotora [el grupo de comitentes] de una obra de arte.

Consulta la galería de fotos completa del evento aquí.