×
Share
Evento 23.04.2024

A intervención artística de Carme Nogueira inaugurarase o 25 de maio no Parque do Pasatempo en Betanzos

A instalación, composta por sete pezas de cemento reciclado e unha intervención paisaxística a cargo de Iñigo Segurola nas inmediacións do Parque do Pasatempo, busca xerar un novo espazo de encontro.

Where? Parque do Pasatempo (inmediacións da estatua da Caridade)
Address Av. de Fraga Iribarne, 3, 15319 Betanzos, A Coruña
When? 25.05.2024
Schedule 12:00-14:00hrs

Para leer la noticia en castellano pulsa aquí.

O proxecto ‘Legado Coidado’ iniciou a súa andaina en 2018, da man do mediador Fran Quiroga e os veciños de Betanzos, co fin de reflexionar, a través dun proceso artístico-participativo sobre o coidado do legado histórico dos irmáns García Naveira nesta localidade galega.

Como resultado deste camiño, a artista galega Carme Nogueira creou unha intervención artística no Parque do Pasatempo que será inaugurada publicamente o vindeiro sábado, 25 de maio ás 12h. Ademais, a contorna onde se instalará a obra foi transformado e intervido cunha proposta paisaxística de Iñigo Segurola.

A canle da antiga canle como inspiración

A intervención artística, -que se comporá de sete pezas modulares de cemento reciclado de 150x100x 67cm baseadas nun ficticio despezamento da Fonte de Neptuno-, farase nas inmediacións da estatua da Caridade. O obxectivo, máis aló da obra en si mesma, é transformar este espazo para que se converta nun lugar de convivencia para os veciños. Así, as pezas poderán utilizarse como bancos, escaleiras, mesas… e outros usos que acompañen as necesidades colectivas deste lugar reimaxinado.

A inspiración artística para este traballo, en palabras da propia Carme, foi a presenza da “auga” como esqueleto que sostén tanto as realidades vexetais como as escultóricas do lugar. A desaparición da canle que discorría polo parque interrompe hoxe a lectura do conxunto escultórico e paisaxístico, e esta ausencia dá paso tamén á imaxinación, para xerar outros horizontes que responden a unha expectativa colectiva.

Retrato da artista galega Carme Nogueira para Intersección. © Andrea Rodríguez
Retrato da artista galega Carme Nogueira para Intersección. © Andrea Rodríguez

Ademais da produción destas pezas artísticas, tamén haberá unha intervención paisaxística obra do paisaxista Iñigo Segurola. A súa proposta céntrase en recrear a canle na medida do posible e acompañar esta intervención cunha densa plantación de carácter exótico. Unha plantación que actuará como pantalla cara ao peche e valos publicitarios do actual campo de fútbol, xerando un sofisticado pano de fondo, -rico en texturas e contrastes vexetais-, que se proxecta para emular unha intervención semitropical que recupera o espírito coleccionista implícito nas orixes do Parque do Pasatempo. Entre outros elementos naturais, a proposta inclúe a plantación de catro sequoias, catro falsos cocoteros ou 29 bananeras xaponesas, entre outros.  

O proxecto contou, tamén, coa asistencia técnica da arquitecta Carmen Calatayud, o profesor de arquitectura da Universidade da Coruña José Manuel Vázquez Mosquera e o equipo de arqueoloxía Arbore, así como a produción da empresa ARCE para o xardín.

A obra artística prodúcese nunha zona declarada de Ben Interese Cultural (BIC), máxima figura de protección patrimonial en España. Esta obra suporá un novo recurso patrimonial para Betanzos, enriquecendo o xa rico acervo cultural da vila. Este traballo é froito do apoio inestimable da Fundación Daniel e Nina Carasso, así como do Concello de Betanzos, a Deputación da Coruña, a Xunta de Galicia e o Goberno de España a través da Presidencia Española do Consello da Unión Europea. Tamén se colaborou coa Asociación Amigas do Parque do Pasatiempo, ACLP Roxin Roxal e a Asociación Amigos del Casco Histórico de Betanzos.

Unha das primeiras actividades públicas de Legado Coidado. © Óscar Gorriz
Unha das primeiras actividades públicas de Legado Coidado. © Óscar Gorriz

Combinación artística e paisaxística

Carme Nogueira (Vigo, 1970) é licenciada en Belas Artes pola Universidade de Salamanca e doctorada na Universidade de Vigo. Na súa traxectoria artística traballou dende a crítica corporal ao concepto de identidade ou a intimidade doméstica con respecto á súa posición de xénero. Actualmente traballa sobre os procesos de subxectivación e a función normalizadora dos espazos a través da fotografía e a instalación. A súa obra forma parte de varios Museos españois, como el Reina Sofía, o MUSAC ou o CGAC.

Pola súa banda, Iñigo Segurola foi encargado da sección de xardinaría no famoso programa de Bricomanía e desde 1994 é copropietario de Lur Paisajistak. Hoxe segue desenvolvendo proxectos como paisaxista, está centrado no proxecto da súa vida, Lur Garden.

El proyecto ‘Legado Cuidado’ inició su andadura en 2018, de la mano del mediador Fran Quiroga y las vecinas y vecinos de Betanzos, con el fin de reflexionar, a través de un proceso artístico-participativo sobre el cuidado del legado histórico de los hermanos García Naveira en esta localidad gallega.

Como resultado de este camino, la artista gallega Carme Nogueira ha creado una intervención artística en el Parque do Pasatiempo que será inaugurada públicamente el próximo sábado, 25 de mayo a las 12h. Además, el entorno dónde se instalará la obra ha sido transformado e intervenido con una propuesta paisajística de Iñigo Segurola.

El cauce del antiguo canal como inspiración

La intervención artística, -que se compondrá de siete piezas modulares de cemento reciclado de 150x100x 67cm basadas en un ficticio despiece de la Fuente de Neptuno-, se hará en las inmediaciones de la Estatua de la Caridad. El objetivo, más allá de la obra en sí misma, es transformar este espacio para que se convierta en un lugar de convivencia para los vecinos. Así, las piezas podrán utilizarse como bancos, escaleras, mesas… y otros usos que acompañen las necesidades colectivas de este lugar reimaginado.

La inspiración artística para este trabajo, en palabras de la propia Carme, fue la presencia del “agua” como esqueleto que sostiene tanto las realidades vegetales como las escultóricas del lugar. La desaparición del canal que discurría por el parque interrumpe hoy la lectura del conjunto escultórico y paisajístico, y esta ausencia da paso también a la imaginación, para generar otros horizontes que responden a una expectativa colectiva.

Además de la producción de estas piezas artísticas, también habrá una intervención paisajística obra del paisajista Iñigo Segurola. Su propuesta se centra en recrear el canal en la medida de lo posible y acompañar esta intervención con una densa plantación de carácter exótico. Una plantación que actuará como pantalla hacia el cierre y vallas publicitarias del actual campo de fútbol, generando un sofisticado telón de fondo, -rico en texturas y contrastes vegetales-, que se proyecta para emular una intervención semitropical que recupera el espíritu coleccionista implícito en los orígenes del Parque do Pasatempo. Entre otros elementos naturales, la propuesta incluye la plantación de cuatro sequoias, cuatro falsos cocoteros o 29 bananeras japonesas, entre otros.  

El proyecto ha contado, también, con la asistencia técnica de la arquitecta Carmen Calatayud, el profesor de arquitectura de la Universidade de A Coruña José Manuel Vázquez Mosquera y el equipo de arqueología Arbore, así como la producción de la empresa ARCE para el jardín. 

La obra artística se produce en una zona declarada de Bien Interés Cultural (BIC), máxima figura de protección patrimonial en España. Esta obra supondrá un nuevo recurso patrimonial para Betanzos, enriqueciendo el ya rico acervo cultural de la localidad. Este trabajo es fruto del apoyo inestimable de la Fundación Daniel y Nina Carasso, así como del Ayuntamiento de Betanzos, la Diputación de A Coruña, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España a través de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea. También se ha colaborado con la Asociación Amigas del Parque del Pasatiempo, ACLP Roxin Roxal y la Asociación Amigos del Casco Histórico de Betanzos.

Combinación artística y paisajística

Carme Nogueira (Vigo, 1970) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y doctorada en la Universidad de Vigo. En su trayectoria artística ha trabajado desde la crítica corporal al concepto de identidad o la intimidad doméstica con respecto a su posición de género. Actualmente trabaja sobre los procesos de subjetivación y la función normalizadora de los espacios a través de la fotografía y la instalación. Su obra forma parte de varios museos españoles, como el Reina Sofía, el MUSAC o el CGAC, destacando en sus últimos proyectos: ‘Vida Hurdana. Lo que escriben los niños’ presentado en la Bienal de Lalín (2017), ‘El Contrato’, Bilbao 2014; entre otros.

Por su parte, Iñigo Segurola fue  encargado de la sección de jardinería en el famoso programa de Bricomanía y desde 1994 es copropietario de Lur Paisajistak. Hoy sigue desarrollando proyectos como paisajista, está centrado en el proyecto de su vida, Lur Garden.